fbpx
Skip to main content
Ons is opgewonde om te sien hoe God elke gelowige opbou tot dienswerk sodat die gemeenskap Christus kan beleef.
Bekering

Bekering

Wat het met my gebeur? Dit wat jy ondervind het, is die wonderlikste gebeurtenis wat ooit met ‘n mens kan plaasvind.

Doop

Doop van die gelowige

Toe jy Jesus Christus deur die geloof aangeneem het, het daar ‘n innerlike herskepping plaasgevind en het jy die gees en lewe van Jesus Christus deelagtig geword.

Getuig

Getuig

Moet jy ‘n getuie wees van Jesus Christus. Jou woorde en dade, jou handel en wandel, moet deurentyd getuig van die wonderwerk wat in jou lewe plaasgevind het.

Vrees

Vrees

Noudat jy ‘n kind van God geword het, kan jy met groot sekerheid weet dat God, uit Sy groot liefde, vir jou gered het.

Bid

Bid

Gebed is iets wonderliks. Sommige mense worstel skynbaar in die gebed...ander is kalm.

Gedoop met die Heilige Gees

Gedoop met die Heilige Gees

Noudat ek ‘n kind van God is...
...is daar iets wonderliks wat jou toekom! Die Here het aan jou ‘n besondere gawe nagelaat—die doping in die Heilige Gees!

Kindertoewyding

Kindertoewyding

Rotsgemeente wil vir julle baie gelukwens met julle kleintjie(s). Die Bybel sê vir ons dat kinders ‘n geskenk van die Here is.

Wedergeboorte

Wedergeboorte

Bekering is ‘n wilsbesluit wat jou na God toe neem. Wedergeboorte is God se antwoord op jou besluit, en deur God se Gees

Bybel lees

Bybel lees

Ons moet Bybel lees, want dit is die wyse waarop die Here met die mens praat. Dit is SY WOORD.

Gelukkig getroud

Gelukkig getroud

Sit die skop terug in jou huwelik!

Vergifinis

Vergifinis

As kind van God dra elkeen van ons die innerlike belewenis dat ons sondes deur die bloed van Jesus vergewe is (Ef. 1 : 7).