fbpx
Rots Gemeente Relevant Inspirerend

Cross Over

Hierdie dinamiese groep mense is die groep tussen +/- 31 en 50 jarige ouderdom. Past. Ewald van Schalkwyk gaan hier die leiding neem en sal deur die jaar aktiwiteite reel wat dan in ons naweekblad en maandblad geadverteer sal word.

Indien jy in hierdie ouderdomsgroep val, hou gerus bogemelde skrywes dop vir verdere inligting.

Bank Besonderhede

Rotsgemeente
ABSA Brackenfell
Rek. nr. 01000 541 261
Takkode 632005

Nuusbrief

Podcast

Luister na Rotsgemeente Podcasts

Vinnige Skakels

Kopiereg © 2017 | www.rocksolid.org.za. Alle regte voorbehou.
Tel: (021) 981 0200 | Faks:(021) 982 2502 | Fisiese Adres: Leliestraat 25, Proteahoogte, Brackenfell | Posbus 25, Brackenfell 7651
Webwerf bestuur deur IT Giant Web.