fbpx
Rots Gemeente Relevant Inspirerend

Rock of Ages

Ons Logos-groep is ‘n wonderlike, lewendige seniorsgroep wat elke Woensdagoggend om 09:00 bymekaar kom.
Daar is koffie, tee en koekies vir ‘n lekker saam-kuier voordat ons 10:00 tyd saam in die teenwoordigheid van die Here spandeer.
Ons sing saam, deel die Woord en bid vir mekaar, ons leiers en ons land.
Ons doelwit is dat ons seniors na gees, siel en liggaam bedien sal word deur geestelike bediening en versorging, diensbaarheid teenoor mekaar en ook sosiale aktiwiteite.
Onder leiding van past. Riaan Bernardo vorm ons seniors ‘n baie belangrike deel van Rotsgemeente. Hier is ons ook relevant en inspirerend.
Jy mag dit nie misloop nie!!
ONTHOU: As jy 60 jaar en ouer is, elke Woensdagoggend vanaf 09:00 - 11:00 by die kerk.


2015-02-25 10.06.28
rocksolid-rock-of-ages-01
rocksolid-rock-of-ages-02
rocksolid-rock-of-ages-03
rocksolid-rock-of-ages-04
rocksolid-rock-of-ages-05
rocksolid-rock-of-ages-06
rocksolid-rock-of-ages-07
rocksolid-rock-of-ages-08


Bank Besonderhede

Rotsgemeente
ABSA Brackenfell
Rek. nr. 01000 541 261
Takkode 632005

Nuusbrief

Podcast

Luister na Rotsgemeente Podcasts

Vinnige Skakels

Kopiereg © 2017 | www.rocksolid.org.za. Alle regte voorbehou.
Tel: (021) 981 0200 | Faks:(021) 982 2502 | Fisiese Adres: Leliestraat 25, Proteahoogte, Brackenfell | Posbus 25, Brackenfell 7651
Webwerf bestuur deur IT Giant Web.