fbpx

RotsNuus: Dienste 18 Desember, 'n Kersboodskap, Vakansiedatums

Rotsnuus September 2016
 

Beste Visitor,

 

'n KersboodskapEk wil begin met die woorde van een van die grootste aanbidders, Dawid: "Almal op aarde, juig tot eer van God! Sing tot eer van sy Naam! Gee Hom eer en lof. Sê vir God: "Hoe ontsagwekkend is U werke! U vyande kruip voor U groot mag. Almal op die aarde sal U aanbid; hulle moet sing tot U eer en lofsing tot eer van U Naam." Sela (Ps.66:1-4)
 

Ja! Laat ons die Koning met ons hande en monde loof, want Hy leef! Met 'n terugblik op dié besonderse jaar is daar soveel mooi Gods-dinge waaroor elkeen van ons kan praat, want God het werklik in ons midde wonders gedoen.
 

Tog is daar baie van ons mense wat hierdie jaar 'n grondpadervaring deur is. Vir julle wil ek sê hou goeie moed: "Die pad van die regverdige is reguit. Regverdige Een, U maak die pad van die regverdige gelyk." (Jes. 26:7)
 

Die glinster van die Kerstyd wek 'n mistiëuse gevoel van opgewondenheid oor die werklikheid van die gebore Koning. Kersliggies vrolik elke huis op, tog skep dit ook die bewondering van 'n Betlehemster wat woordeloos gepraat het en die grootste aankondiging gemaak het.
 

Koester eerder dié Gods-gedagtes in die feestyd en jy sal diep in jou hart 'n oplewing van gees en woord beleef wat jou nader aan dié koning, Christus Jesus, sal bring.
 

Ek wil ook elkeen wat getrou God se tiende met liefde gebring het, bedank. Laat ons nie verslap om met geloof God te vertrou met ons finansies nie. Wees 'n blymoedige gewer.
 

Laastens wil ek jou herinner aan ons spesiale Kersoggend om 08:00, asook ons middernagdiens die 31ste om 22:30 wat nagmaal en die doop van die gelowige sal insluit.
 

Ons wens almal 'n geseënde Christusfees toe.
 

Feesgroete
Nols en Aléta Fuchs
 

Belangrike datums

 • Saterdag, 11 Februarie - Leadership Empowerment saam met past. Errol le Roux

 • Sondag, 12 Februarie - past. Errol le Roux

 • Donderdag, 23 Februarie - Sake-ontbyt

 • Saterdag, 25 Februarie - Pathfinders stap

 • Sondag, 26 Februarie - Gesinsdiens en gemeentekuier

  Maak solank 'n nota:

 • Damesoggend - Saterdag, 25 Maart 2017 saam met Wanda Bam.

C.A.R.E.

Rotsgemeente se pastorale span het vanaf die vierde kwartaal 'n nuwe inisiatief geïmplimenteer, genaamd C.A.R.E. Hierdie akroniem staan vir:

 • C: Contact
 • A: Attention
 • R: Relationship
 • E: Encourage

Die visie met hierdie nuwe inisiatief is dat elke leier in Rotsgemeente vyf (5) mense sal identifiseer vir wie jy gaan C.A.R.E. - mense vir wie gaan KONTAK, vir wie jy gaan AANDAG gee, met wie jy 'n VERHOUDING gaan bou en vir wie jy gaan AANMOEDIG om sterk te staan in God en 'n positiewe uitkyk op die lewe te hê.

En as jy nie 'n leier is nie, moenie voel dat hierdie nie op jou van toepassing is nie. Elke gemeentelid kan in hul eie invloedsfeer vyf mense identifiseer vir wie jy gaan C.A.R.E.

Wees jy Jesus se hande en voete, C.A.R.E. vir die mense rondom jou en sien hoe ons omgewing en die harte van mense verander.


25 Maart 2017 - Damesoggend saam met Wanda Bam

Wat sien jy as jy vir jouself in die spiëel kyk? Sien jy 'n moëe vrou, afgemat en afgeleef? Of sien jy die vrou wat God geskape het? Volmaak, vol potensiaal, die kroon van Sy skepping?

Ons nooi elke vrou, dogter en vriendin om ons damesoggend saam met ons te kom geniet. Bekende motiveringsspreker, Wanda Bam, gesels oor "Die vrou deur die bril van die Skepper" en sal vir jou 'n nuwe perspektief kom gee. Hierdie beloof om 'n oggend te wees wat jou uitkyk heeltemal kan verander.

Wanneer: Saterdag, 25 Maart 2017 om 09:30
Waar: AGS Rotsgemeente, hv Lelie- en Dahliastraat, Proteahoogte, Brackenfell
Tema: Pêrels
Koste: R120 per persoon


Lees verder

'n Laaste gedagte

'n Laaste gedagte

Save

SaveWees mededeelsaam. Deel jou Rotsgemeente Nuus met ander.

Facebook   LinkedIn   Twitter  Google+

Druk hierdie epos uit.  Print

Dateer jou epos adres hier op.
Indien jy nie meer die nuusbrief wil ontvang nie, kanselleer hier.