fbpx
Rots Gemeente Relevant Inspirerend

Die ontstaan en geskiedenis van Gemeente op die Rots

Die Gemeente het in 1955 begin met ‘n klein groepie gelowiges wat gereeld huis-bidure gehou het. Die eerste amptelike erkenning van die gemeente se totstandkoming was op 5 Augustus 1957. Daar is vanuit die gemeente ‘n
gemeenteraad saamgestel en hul eerste inkomste het £68 beloop.

Eerste Kerk gebouDie eerste kerkgebou op die hoek van Stasie & Van Riebeeckstraat, Brackenfell.
Datum van inwyding: Oktober 1964

 

 

 

 

Evangelis J. Taljaard Pastoor Chris Britz Pastoor Owen Moore
Evangelis J. Taljaard Pastoor
(1968 - 1970)
Pastoor Chris Britz
(1970 - 1988)
Pastoor Owen Moore
(1988 - 02/09/2012)

Evangelis J. Taljaard was die eerste herder van die Gemeente. Pastoor Chris Britz word in 1970 as die eerste leraar beroep en dien die Gemeente tot 1988. Sy besonderse laaste woorde aan die Gemeente was “dat God hierdie Gemeente met baie siele gaan seën.”

Pastoor Owen Moore word op 1 September 1989 bevestig as die tweede leraar van die Gemeente. Hy is beroep vanaf AGS Swellendam waar die Here hom wonderlik gebruik het.
Die Here se seën het wonderlike groei laat plaasvind en dienste het toe na Brackenfell stadsaal geskuif. In 1989 is die ou kerkgebou verkoop. Op die hoek van Lelie– en Dahliastraat word daar ‘n saal gebou wat op 15 September 1990
ingewy is. Die wonderbaarlike hand van God het die gemeente so geseën dat die nuwe ouditorium op 19 April 1997 amptelik ingewy is. Lidmate groei van 56 tot +/- 1800 oor ‘n tydperk van 17 jaar. Loof die Here!

Bank Besonderhede

Rotsgemeente
ABSA Brackenfell
Rek. nr. 01000 541 261
Takkode 632005

Nuusbrief

Podcast

Luister na Rotsgemeente Podcasts

Vinnige Skakels

Kopiereg © 2017 | www.rocksolid.org.za. Alle regte voorbehou.
Tel: (021) 981 0200 | Faks:(021) 982 2502 | Fisiese Adres: Leliestraat 25, Proteahoogte, Brackenfell | Posbus 25, Brackenfell 7651
Webwerf bestuur deur IT Giant Web.