fbpx
Skip to main content
Ons is opgewonde om te sien hoe God elke gelowige opbou tot dienswerk sodat die gemeenskap Christus kan beleef.

Gedenkmuur

GEDENKMUUR INLIGTING

Gedurende die laaste paar jaar het ons ervaar dat daar ‘n groter aanvraag na verassings is. Begraafplase is besig om vol te raak en besoekers het begin onveilig voel om besoek daar te gaan aflê. Weens hierdie redes het die behoefte ontstaan om ‘n gedenkmuur by Rotsgemeente op te rig. Die voorstel is aan die bestuursraad voorgelê en die gedenkmuur projek is goedgekeur.

DIE PROSES

Indien die familie besluit om die oorledene te veras is daar twee opsies. Opsie een is om die verassing na die gedenkdiens te doen en opsie twee, om die verassing voor die gedenkdiens te doen. Kom ons kyk na hierdie opsies:

  1. Verassing na die gedenkdiens.

Indien daar besluit word om die verassing na die gedenkdiens te doen, word die kis na die gedenkdiens na ‘n bewaringslykshuis geneem. Die begrafnisondernemer hanteer gewoonlik enige verdere reëlings tussen die naasbestaandes en die krematorium. Sodra die naasbestaandes die as ontvang het, moet daar ‘n besluit geneem word van wat daarmee gedoen gaan word. Hier is so paar moontlikhede:

       1.1 ‘n Informele privaat plasing.

Wanneer naasbestaandes ‘n privaat, informele plasing reël met die hulp van die pastoor. Dit sal dan ‘n klein, informele diens wees om die kissie in die muur te plaas

       1.2 'n Formele plasing.

Hierdie opsie is wanneer daar ‘n formele diens saam met familie en vriende by die gedenkmuur gehou word. Die pastoor of familie plaas dan die kissie in die muur.

  1. Verassing voor die gedenkdiens.
  • Indien die familie besluit om die verassing voor die gedenkdiens te doen, kan die inplasing van die kissie direk na die gedenkdiens gedoen word. Die familie en begrafnisgangers kan dan hulle laaste eer aan die oorledene bring tydens die inplasing van die kissie.
  • Daar kan vooraf gereël word vir die gravering op die gedenktablet wat dan ook tydens die inplasingseremonie teruggeplaas kan word.

DIE KISSIE EN GRANIET TABLET

  1. Die kissie.

Die kissie kan deur die kerkkantoor aangekoop word of direk deur die begrafnisondernemer. Daar is ‘n standaard grootte wat gebruik moet word vir Rotsgemeente se nissies. Maak asseblief seker van die grootte van die kissie sodat die begrafnisondernemer die korrekte inligting het om die regte kissie te verskaf.

  1. Die graniet tablet.
  • Daar is ‘n uiteensetting van die gedenkmuur en nissies by die kerkkantoor. Daar is ‘n register van die gedenkmuur in die kerkkantoor waarop aangedui word aan wie elke nissie behoort.
  • Elke persoon wat ‘n nissie koop, kry ‘n afskrif van die ooreenkoms tussen Rotsgemeente (die bewaarder) en die nissie eienaar (die bewaargewer). Die ooreenkoms dui ook aan watter nissie aan die spesifieke eienaar toegestaan is.
  • Indien daar besluit word om ‘n dubbel nissie aan te koop waarop daar slegs een dubbel tablet aangebring moet word, sal daar ‘n addisionele koste wees wanneer die tablet verwyder moet word om ‘n tweede inskripsie te laat opsit. Hierdie uitgawe sal vir die familie se rekening wees.

 DIE KOSTE

Hiermee ‘n uiteensetting van die kostes en ook addisionele opsies en uitgawes. Neem kennis dat hierdie kostes is geldig vanaf 1 Junie 2021 tot 31 Januarie 2022. Daar sal ‘n jaarlikse eskalasie wees bereken op die algemene jaarlikse inflasiekoers. 

NISSIES EN TABLET

 

Lidmate

Nie-lidmate

Dubbel nis

R3 000.00

R3 500.00

Enkel nis

R2 000.00

R2 500.00

Tablet*

R   550.00

R   550.00

 *Die tablet se prys is onderhewig aan die beskikbaarheid van graniet.

ADDISIONELE OPSIES/KOSTE

Kissie – standaard*

R 450.00

Simbole

R 195.00 elk

   

Inskripsie**

R 750.00

Installasie tablet

R 860.00

Verwyder & herinstallering van tablet

R 350.00

*Die kissie se prys is onderhewig aan die beskikbaarheid van die verskaffers.

**Inskripsie se koste is onderhewing aan die verskaffers.