fbpx
Skip to main content
Ons is opgewonde om te sien hoe God elke gelowige opbou tot dienswerk sodat die gemeenskap Christus kan beleef.

Aksiespan

Geroep - Gestuur

Jes 52:7 Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!

Visie:

 • Om die opdrag van die Jesus Christus soos in Matt 28:19-20 te gehoorsaam die evangelie te verkondig en siele vir God tewen.
 • Om as aksie lede altyd gereed te wees om as altaarwerkers te dien.
 • Om as aksie-lede`n entoesiastiese verhouding ondermekaar te skep wat God se werk met vreugde verrig.

Missie:

 • Om deurmiddel van die luk 10:1 aksie elke moontlike persoon sorgvuldig op tevolg, tebedien en by die gemeente in teskakel.
 • Om elke nuwepersoonte help en te lei om die nuwelidmaatklas by tewoon.
 • Om elke nuwepersoonte help om by `n selgroep in teskakel.

Aksielid - Persoonlik

 • Om in jou persoonlike lewe `n gesonde en intieme verhouding met God te beoefen.
 • Om `n student van die woord te wees en gedurig bybelse navorsing oor besoekgevalle doen.

Aksielid - Altaarwerk

 • Om by elke diens gereed te wees vir bedieningswerk voor in die kerk of in die bidkamer.
 • Om elke individu kort en kragtig te bedien.
 • Om elke individu se detail te neem en `n opvolgbesoek te vestig.

Aksielid  - Opvolg

 • Om elke Dinsdagaand beskikbaar te wees om  nuwe kontakte op te volg.
 • Om profesioneel by kontakte die naam van die Here uit te dra.
 • Om by elke besoek gefokus te bly op die rede van besoek en mense daarvolgens te bedien.
 • Om  te poog dat jou besoek nie lank en uitgerek is nie, maar eerder tot die punt.
 • Om nie by mense se probleme emosioneel betrokke te raak nieersoonlik

Terugvoering

 • Om van elke besoek teruvoering te verskaf
 • Om deur middel van terugvoering weer opvolgbesoeke te reel

Nuwe Lidmate inskakeling

 • Nuwe Lidmate Klas Registrasie
 • Nuwe Lidmate woordskool, Bekeering, Heilige Gees Vervulling, doop van die Gelowige

Gemeente betrokkenheid

 • Selgroepe
  • Om toe te sien dat elke nuwe Lidmaat sover moontlik by `n selgroep inskakel.
 • Bedienings geleenthede
  • Om toe te sien dat elke nuwe lidmaat verstaan dat daar vir hulle bedieningsgeleenthede is.