fbpx
Rots Gemeente Relevant Inspirerend

Aksiespan

Aksiespan
Geroep - Gestuur

Jes 52:7 Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning!

Visie:

 • Om die opdrag van die Jesus Christus soos in Matt 28:19-20 te gehoorsaam die evangelie te verkondig en siele vir God tewen.
 • Om as aksie lede altyd gereed te wees om as altaarwerkers te dien.
 • Om as aksie-lede`n entoesiastiese verhouding ondermekaar te skep wat God se werk met vreugde verrig.

Missie:

 • Om deurmiddel van die luk 10:1 aksie elke moontlike persoon sorgvuldig op tevolg, tebedien en by die gemeente in teskakel.
 • Om elke nuwepersoonte help en te lei om die nuwelidmaatklas by tewoon.
 • Om elke nuwepersoonte help om by `n selgroep in teskakel.

Aksielid - Persoonlik

 • Om in jou persoonlike lewe `n gesonde en intieme verhouding met God te beoefen.
 • Om `n student van die woord te wees en gedurig bybelse navorsing oor besoekgevalle doen.

Aksielid - Altaarwerk

 • Om by elke diens gereed te wees vir bedieningswerk voor in die kerk of in die bidkamer.
 • Om elke individu kort en kragtig te bedien.
 • Om elke individu se detail te neem en `n opvolgbesoek te vestig.

Aksielid  - Opvolg

 • Om elke Dinsdagaand beskikbaar te wees om  nuwe kontakte op te volg.
 • Om profesioneel by kontakte die naam van die Here uit te dra.
 • Om by elke besoek gefokus te bly op die rede van besoek en mense daarvolgens te bedien.
 • Om  te poog dat jou besoek nie lank en uitgerek is nie, maar eerder tot die punt.
 • Om nie by mense se probleme emosioneel betrokke te raak nieersoonlik

Terugvoering

 • Om van elke besoek teruvoering te verskaf
 • Om deur middel van terugvoering weer opvolgbesoeke te reel

Nuwe Lidmate inskakeling

 • Nuwe Lidmate Klas Registrasie
 • Nuwe Lidmate woordskool, Bekeering, Heilige Gees Vervulling, doop van die Gelowige

Gemeente betrokkenheid

 • Selgroepe
  • Om toe te sien dat elke nuwe Lidmaat sover moontlik by `n selgroep inskakel.
 • Bedienings geleenthede
  • Om toe te sien dat elke nuwe lidmaat verstaan dat daar vir hulle bedieningsgeleenthede is.

Bank Besonderhede

Rotsgemeente
ABSA Brackenfell
Rek. nr. 01000 541 261
Takkode 632005

Nuusbrief

Podcast

Luister na Rotsgemeente Podcasts

Vinnige Skakels

Kopiereg © 2017 | www.rocksolid.org.za. Alle regte voorbehou.
Tel: (021) 981 0200 | Faks:(021) 982 2502 | Fisiese Adres: Leliestraat 25, Proteahoogte, Brackenfell | Posbus 25, Brackenfell 7651
Webwerf bestuur deur IT Giant Web.